Skip to main content

Dostupné bydlení

1000 prázdných městských bytů připravíme k obydlení

Nedovolíme, abychom měli zbytečně prázdné městské byty. Dnes má Brno asi 1000 neobydlených bytových jednotek. Prioritou B3! je urychlená příprava všech prázdných městských bytů k jejich obydlení.

Vídeňská čtvrť pro Brňanky a Brňáky, ne developery

Zasadíme se o to, aby v plánovaném Jižním centru vznikla Vídeňská čtvrť, v níž by vyrůstaly především dostupné městské byty a budovy občanské vybavenosti, ne další obchoďáky a kanceláře. Brno si zaslouží stejně dobrou světově oceňovanou bytovou a komunitní politiku jako ve Vídni.

Oživíme brownfieldy

Brněnské brownfieldy zaujímají rozlohu 3 čtverečních kilometrů – víc než celé Židenice nebo Vinohrady! Zahájíme výstavbu obecních a družstevních bytů v těchto lokalitách a postaráme se o dostatečnou občanskou vybavenost takových lokalit s tím, že hlavním hlasem při jejich plánování i provozu budou mít Brňanky a Brňáci, kteří v lokalitě bydlí.

Obnovíme program Housing First

Brněnská realizace programu Housing First získala řadu prestižních ocenění a pomohla desítkám lidí dostat se z obtížné životní situace. Přesto magistrát pod vedením ODS tento program nesmyslně zrušil. Navážeme na tento úspěch a program Housing First obnovíme.

Zajistíme nízký nájem v městských bytech

Navážeme ceny “městského” nájemního bydlení na mediánový příjem, s přihlédnutím ke konkrétním poměrům nájemníka. Podobný princip funguje ve Vídni. Nízkopříjmové domácnosti tak budou platit menší nájem. Zatímco bohatší domácnosti zaplatí výrazně víc. Tak bude zaručeno, že městské byty budou plnit prosociální funkci a zároveň to nezatíží městský rozpočet.

Levnější daně pro férové pronajímatele

Zavedeme “progresivní daň z nemovitostí”. Vlastník tří a více bytů nebo rodinných domů v Brně zaplatí podstatně vyšší (progresivní) daň z nemovitosti. Pokud by ji však pronajímal za cenu běžnou v městských bytech, nezapočítávala by se mu do progresivního zdanění nemovitostí.

Takto rychle přibude levné a dostupné bydlení v Brně. Peníze získané z progresivního zdanění nemovitostí by Brno zcela investovalo do stavby nových městských bytů. Dále bychom zajistili pravidelný přísun peněz na rozšiřování bytového fondu Brna vázáním určitého procenta ze zisků v brněnském rozpočtu pouze na bytovou výstavbu.

Skoncujeme s plýtváním nemovitostmi

Do městského vlastnictví převedeme nemovistosti, které chátrají nebo jsou dlouhodobě nevyužívané. Při současné bytové krizi není v Brně místo pro spekulativní držení nemovitostí. Brno si nesmí dovolit nadále přicházet o architektonicky nebo historicky cenné budovy, jak tomu bylo doposud.

© Brno Brňankám a Brňanům – B3!, 2022