Skip to main content

Tohle je náš sdílený

Plán pro Brno

Připravili jsme program pro naše město, který z Brna udělá příjemné, inkluzivní a zdravé místo k životu. Město musí sloužit všem, nikoliv jen vybraným. Tohle je našich šest programových priorit.

Drahota dopadá na nás všechny. Nesmíme v tom však lidi nechat bez pomoci.

Abychom měli co jíst

Jídlo je nejzákladnější lidskou potřebou. Zároveň právě u jídla můžeme pomoct téměř okamžitě, ještě do konce tohoto roku. Proto bychom dotovali v případě zvýšené potřeby obědy zdarma pro děti v předškolních zařízeních a na ZŠ.

Spustíme projekt na rozšíření sítě prodejen, které by dobrovolně přispívaly potraviny s prošlou minimální lhůtou trvanlivosti Potravinové bance pro Brno a JMK. Tato banka, která má s potravinovou pomocí dlouholeté zkušenosti, tak bude moci zajistit jídlo většímu množství nejpotřebnějších rodin a domácností.

Reálnou pomoc teď, řeči později

Jedním z plošných a výrazných prosociálních opatření je levná MHD. Proto navrhujeme už od příštího roku zlevnění roční šalinkarty do zóny 100+101 pro dospělého na 2000,- Kč, a to pro kohokoli bez omezení bydlištěm. Zlevněná roční šalinkarta pro děti od 10 do 18 let, pro studenty do 26 let, pro důchodce do 65 let a pro osoby s 3. nebo 2. stupněm invalidity by stála pouhých 1000,- Kč na rok. Ostatní dlouhodobější jízdenky by zlevnily v podobném poměru, jako roční šalinkarty. Dlouhodobě budeme usilovat o bezplatnou MHD v Brně.

V rámci městských bytů pomůžeme tak, že navážeme ceny “městského” nájemního bydlení na mediánový příjem, s přihlédnutím ke konkrétním poměrům nájemníka. Nízkopříjmové domácnosti tak budou platit menší nájem, nebo jim bude dočasně zcela prominut, aby lidé neskončili na ulici.

Další opatření na zlevnění bydlení v Brně najdete v oddílu Dostupné bydlení.

Domácnostem v nouzi a nízkopříjmovým domácnostem chceme také ulevit na výdajích za služby poskytované městem (zastropování ceny za dodávky tepla a elektrické energie z městských zdrojů, snížení poplatků za parkování v modrých zónách, za odpad, za daň z nemovitosti apod.)

Boj s drahotou v dlouhodobém horizontu

V dlouhodobém výhledu chceme podporovat budování městských fotovoltaických zdrojů a komunitní energetiku. Čím víc bude Brno energeticky soběstačné, tím víc si bude samo určovat také ceny za energie.

Výrazně navýšíme bytový fond s levným městským bydlením, aby nájmy v Brně i ceny bytů klesly na přijatelnou úroveň.

Namísto vyhazování miliard za nesmyslné megalomanské projekty (např. bourání v centru a vybudování nové městské třídy souběžné s Kolištěm, přesun nádraží a sním vybudování tzv. Severojižního kolejového diametru…), na kterých vydělá jenom úzká skupina lidí a politiků, chceme soustředit zdroje Brna do podpory kvalitního každodenního života Brňanek, Brňanů i návštěvníků Brna – od dostupného bydlení přes komfortní dopravu po vzdělávací, sociální a zdravotnické služby.

Bydlení je lidské právo, ne privilegium. Skoncujeme s nedostupným bydlením v Brně!

1000 městských bytů připravíme k obydlení

Nedovolíme, abychom měli zbytečně prázdné městské byty. Dnes má Brno asi 1000 neobydlených bytových jednotek. Prioritou B3! je urychlená příprava všech prázdných městských bytů k jejich obydlení.

Vídeňská čtvrť pro Brňanky a Brňany, ne developery

Zasadíme se o to, aby v plánovaném Jižním centru vznikla Vídeňská čtvrť, v níž by vyrůstaly především dostupné městské byty a budovy občanské vybavenosti, ne další obchoďáky a kanceláře. Brno si zaslouží stejně dobrou světově oceňovanou bytovou a komunitní politiku jako ve Vídni.

Oživíme brownfieldy

Brněnské brownfieldy zaujímají rozlohu 3 čtverečních kilometrů – víc než celé Židenice nebo Vinohrady! Zahájíme výstavbu obecních a družstevních bytů v těchto lokalitách a postaráme se o dostatečnou občanskou vybavenost takových lokalit s tím, že hlavním hlasem při jejich plánování i provozu budou mít Brňanky a Brňáci, kteří v lokalitě bydlí.

Obnovíme program Housing First

Brněnská realizace programu Housing First získala řadu prestižních ocenění a pomohla desítkám lidí dostat se z obtížné životní situace. Přesto magistrát pod vedením ODS tento program nesmyslně zrušil. Navážeme na tento úspěch a program Housing First obnovíme.

Zajistíme nízký nájem v městských bytech

Navážeme ceny “městského” nájemního bydlení na mediánový příjem, s přihlédnutím ke konkrétním poměrům nájemníka. Podobný princip funguje ve Vídni. Nízkopříjmové domácnosti tak budou platit menší nájem. Zatímco bohatší domácnosti zaplatí výrazně víc. Tak bude zaručeno, že městské byty budou plnit prosociální funkci a zároveň to nezatíží městský rozpočet.

Levnější daně pro férové pronajímatele

Zavedeme “progresivní daň z nemovitostí”. Vlastník tří a více bytů nebo rodinných domů v Brně zaplatí podstatně vyšší (progresivní) daň z nemovitosti. Pokud by ji však pronajímal za cenu běžnou v městských bytech, nezapočítávala by se mu do progresivního zdanění nemovitostí.

Takto rychle přibude levné a dostupné bydlení v Brně. Peníze získané z progresivního zdanění nemovitostí by Brno zcela investovalo do stavby nových městských bytů. Dále bychom zajistili pravidelný přísun peněz na rozšiřování bytového fondu Brna vázáním určitého procenta ze zisků v brněnském rozpočtu pouze na bytovou výstavbu.

Skoncujeme s plýtváním nemovitostmi

Do městského vlastnictví převedeme nemovistosti, které chátrají nebo jsou dlouhodobě nevyužívané. Při současné bytové krizi není v Brně místo pro spekulativní držení nemovitostí. Brno si nesmí dovolit nadále přicházet o architektonicky nebo historicky cenné budovy, jak tomu bylo doposud.

Po Brně levně, rychle a bezpečně. S vlakovým nádražím v centru města.

Pěšky pohodlně a bez obav

Na prvním místě jsou pěší, zejména v centru. Proto uzavřeme centrum Brna pro automobily na maximum. Povolíme vjezd pouze zásobování v ranních či večerních hodinách. Výjimečné povolenky dalším autům budou vydávány pouze pro případ stěhování apod. Cyklisté, koloběžkáři apod. by měli mít nějaký vyznačený jízdní pruh, aby se minimalizovaly nebezpečné střety s chodci.

Stavební práce apod. nesmí omezit možnost dané místo bezpečně obejít. Přechody mají v Brně přibývat a ne se rušit. Na každý nástupní ostrůvek MHD, který by měl být bezbariérový, musí vést přechod pro chodce! Dlouhé ulice mají mít dostatečný počet bezpečných přechodů.

Šalinou levně a rychle

MHD musí zůstat kvalitní a levná – roční šalinkarta pro dospělého by měla stát 2000,- Kč, a to pro kohokoli bez omezení bydlištěm. Zlevněná roční šalinkarta pro děti od 10 do 18 let, pro studenty do 26 let, pro důchodce do 65 let a pro osoby s 3. nebo 2. stupněm invalidity by stála pouhých 1000,- Kč na rok. Ostatní dlouhodobější jízdenky by zlevnily v podobném poměru, jako roční šalinkarty.

Dlouhodobě budeme usilovat o bezplatnou MHD v Brně.

Brno na kole? Proč ne!

Cyklodoprava se musí stát důležitou součástí brněnské mobility. Stanovíme povinnost hledat řešení pro cyklodopravu při každé nové revitalizaci ulic. Síť cyklopruhů a cyklostezek v Brně musíme dostat na evropskou úroveň.

Brno autem, ale ne na úkor ostatních

Brno potřebuje velký městský okruh co nejdřív. Není možné, aby se v samotném centru tvořily několikrát za den zácpy na čtyřproudovém Kolišti. Naopak budeme usilovat o maximální zklidnění automobilové dopravy na okruhu Koliště-Husova a v samotném srdci Brna.

Budeme prosazovat urbanisticky a ekologicky nejvhodnější variantu skutečného silničního obchvatu Brna. Významná část dopravy by pak nemusela do Brna vůbec směřovat.

Podporujeme rozšiřování odstavných parkovišť na konečných MHD (P+R) – v kombinaci s levnou šalinkartou.

Za nádraží v centru

Vlakové nádraží se musí zachovat a modernizovat v centru, protože unikátní spojení s MHD nám závidí nejen Praha, ale celá Evropa. Tohle si nesmíme nechat vzít. Uděláme vše pro to, aby se hlavní nádraží neodsouvalo. Jeho modernizace v centru je tím nejlepším, co může Brno potkat!

Zdravé životní prostředí je klíč pro spokojený život. To my v Brně chceme!

Změna klimatu nás nerozhází

Zavedeme adaptační opatření proti klimatickým změnám (více zeleně, stromů, zelené střechy, dotace na dešťovku). Nové stavby musí být vysoce energeticky úsporné a soběstačné.

Brno soběstačné

Podpoříme lokální výrobu a spotřebu dotačními tituly. Podpoříme také lokální ekologické zemědělství a lesní hospodaření.

Hospodaření s vodou

Dlouhodobě musíme dbát o zajištění dodávek kvalitní pitné vody. Udržíme vysokou úroveň nakládání s odpadní vodou a jejího čištění. Ale největším problémem současnosti je plýtvání dešťovou vodou.

Kromě zachování a rozšíření dotačních programů na dešťovku podpoříme oddělení dešťové vody od splaškové kanalizace. Brno potřebuje zadržovat co nejvíc dešťové vody. V době globálního oteplování je nesmyslem plýtvat úložnými kapacitami. Proto všechny nepotřebné vodojemy (např. na Žlutém kopci) musí být využity na ukládání dešťové vody, kterou budeme moci používat na zalévání zeleně, na kropení silnic v horkých dnech apod.

Budeme pečovat o vodní plochy, zejména vhodné ke koupání a k rekreaci.

Kdo šetří (energiemi), má za tři!

Vzhledem k nejistým dodávkám plynu a stále se zdražujícím energiím musíme hledat, kde může Brno snížit svou spotřebu, abychom zajistili dostatek zdrojů pro nejdůležitější instituce a ohrožené skupiny obyvatel (školky, školy, domovy důchodců, zdravotní a sociální zařízení, senioři, nízkopříjmové domácnosti, hendikepovaní lidé…).

Chceme podporovat budování městských fotovoltaických zdrojů a komunitní energetiku.

Město, ve kterém je dobrá občanská obslužnost a kvalitní vzdělání samozřejmostí. Takové Brno chceme.

Patnáctiminutové město

Více času s rodinou, méně času trmácením se po městě. Brno chceme rozvíjet tak, že všechny základní služby (běžné nákupy, lékař, lékárna, MŠ, ZŠ, kontaktní místa úřadů pro obvyklé životní situace atp.) budou mít alespoň tři čtvrtiny obyvatel dostupné ze svého bydliště do patnácti minut pěšky.  Místa spojená s náročnějšími činnostmi (specializovaný nákup, odborný lékař, SŠ, většina pracovišť pro zaměstnance,  úřady spojené se složitější agendou aj.) do patnácti minut veřejnou dopravou.

Místa ve školkách bez starostí

Součástí našeho programu je navýšení počtu míst ve školkách, dětských skupinách a jeslích. Dát dítě do školky už nebude stres.

Více než jedna cesta ke kvalitnímu vzdělání

Všechny ZŠ mají být kvalitní, připravovat děti na složitosti života a nedělat z nich jenom poslušné občany a levnou pracovní sílu. Základní školství v celé republice má v tomto ohledu velké rezervy. Proto budeme usilovat o modernizaci a celkové zkvalitnění výuky na ZŠ v Brně.

Podpoříme také školy a školky, které vyučují podle alternativních metod vzdělávání.

Čisté Brno

Vyměšování je naší základní biologickou potřebou a nelze ji jednoduše naplánovat. Postavíme nebo zajistíme veřejné bezbariérové toalety na větších přestupních uzlech MHD a na dalších vybraných místech po Brně. Tím výrazně přispějeme k čistotě a přitažlivosti Brna.

Město jako partner

Zavedeme síť kontaktních a poradenských center, na která se mohou obrátit všechny Brňanky a Brňané, kteří si potřebují vyřídit administrativní záležitosti nebo přijít pro radu v těžké životní situaci.

Větší dostupnost veřejného WiFi připojení

Rozšíříme volně dostupnou síť wi-fi připojení na internet. Tato služba nesmí chybět na hlavních úřadech města a na vybraných místech po městě. Když to zvládá brněnská MHD v rámci svých vozidel a zastávek, musí to zvládnout i magistrát.

Brno musí být uzpůsobeno tak, aby si v něm mohl naplno užívat života každý

Více bezbariérovosti pro všechny

Bezbariérovost se netýká pouze osob s postižením, ale také lidí s kočárkem, seniorů, lidí se zhoršenou motorikou nebo prostorovou orientací obecně.

Proto postavíme nebo zajistíme veřejné bezbariérové toalety na větších přestupních uzlech MHD a na dalších vybraných místech po Brně. Všechny městské instituce musí být bezbariérové. Dohlédneme na to, aby byly.

Všechny zastávky MHD upravíme na bezbariérové.

Komunikace pro pěší musí splňovat standard kvalitních evropských velkoměst a být přizpůsobeny lidem se sníženou mobilitou nebo nevidomým.

Musíme to umět pohlídat a vysvětlit

Vynutíme zodpovědnost stavebních úřadů hlídat požadovanou bezbariérovost u stanovených staveb. Vyčleníme placená místa konzultantů přístupnosti, kteří budou schvalovat nové projekty. Takový člověk musí umět číst projekty a být sám osobou s poruchou mobility – nikoliv pouze vozíčkář, stejně tak zpřístupnění pro nevidomé má konzultovat osoba s poruchou zraku.

Přiměřenou část bytového fondu Brna vyhradíme bezbariérovému bydlení.

Spustíme osvětovou kampaň ohledně bezbariérového užívání staveb různými skupinami lidí (vozíčkáři, rodiče s kočárky, lidé nepoužívající žádné zdravotní pomůcky, lidé s chodítky…) a přizveme je ke spolupráci.

Kultura bez bariér

Brno je plné studentů a mladých lidí. Je nutné, aby další generace lidí s pohybovým postižením měly bezproblémový přístup ke kultuře, ať už jako uživatelé, nebo aktéři. Týká se to zejména klubů, diskoték apod., protože u velkých kulturních institucí se bezbariérovost již poměrně hlídá, i když i tam je stále co zlepšovat.

Plně bezbariérové kulturní instituce zasluhují zvýšenou finanční a propagační podporu. Zvýšenou podporu poskytneme také šikovným umělkyním a umělcům se zdravotním znevýhodněním, aby se mohli lépe uplatnit.

Plně bezbariérové taxi

Možnosti brněnské dopravy doplníme o plně bezbariérové taxi, které umožní lidem na vozíčku přepravit se tak, aniž by museli přelézat z vozíku na sedadlo, tedy že bude možné ukotvit vozík na podlážku.

Posílíme i Senior taxi. Není možné, aby skupina lidí s omezenou schopností pohybu musela objednávat Senior taxi 14 dní dopředu.

Co se v mládí naučíš…

Velkou část dětství a dospívání strávíme ve vzdělávacích zařízeních. Proto zajistíme jejich bezbariérovost. A nejde pouze o technické a fyzické úpravy. Podpoříme také programy, které pomáhají začleňovat lidi s jakýmkoliv postižením do vzdělávacího procesu a se správným přístupem k těmto lidem ze strany spolužáků i vyučujících.

Investování do osobní asistence se rozhodně vyplatí

Zbytečně zavíráme mnoho lidi do ústavů a různých domovů. Kdyby měli dostatek individualizovanné péče, mohli by žít se svou rodinou nebo úplně samostatně. Navýšíme rozpočet na terénní asistenci tak, aby pokryla potřeby lidí s postižením. Díky tomu se lidé s postižením dostanou víc ven, více toho zvládnou i doma a budou moci žít mnohem plnohotnotnější život.

Zřídíme poradenskou linku pro lidi, kteří potřebují asistenci nebo péči.