Skip to main content

Spolehlivá doprava

Pěšky pohodlně a bez obav

Na prvním místě jsou pěší, zejména v centru. Proto uzavřeme centrum Brna pro automobily na maximum. Povolíme vjezd pouze zásobování v ranních či večerních hodinách. Výjimečné povolenky dalším autům budou vydávány pouze pro případ stěhování apod. Cyklisté, koloběžkáři apod. by měli mít nějaký vyznačený jízdní pruh, aby se minimalizovaly nebezpečné střety s chodci.

 

Stavební práce apod. nesmí omezit možnost dané místo bezpečně obejít. Přechody mají v Brně přibývat a ne se rušit. Na každý nástupní ostrůvek MHD, který by měl být bezbariérový, musí vést přechod pro chodce! Dlouhé ulice mají mít dostatečný počet bezpečných přechodů.


Šalinou levně a rychle

MHD musí zůstat kvalitní a levná – roční šalinkarta pro dospělého by měla stát 2000,- Kč, a to pro kohokoli bez omezení bydlištěm. Zlevněná roční šalinkarta pro děti od 10 do 18 let, pro studenty do 26 let, pro důchodce do 65 let a pro osoby s 3. nebo 2. stupněm invalidity by stála pouhých 1000,- Kč na rok. Ostatní dlouhodobější jízdenky by zlevnily v podobném poměru, jako roční šalinkarty.

 

Dlouhodobě budeme usilovat o bezplatnou MHD v Brně.

Brno na kole? Proč ne?

Cyklodoprava se musí stát důležitou součástí brněnské mobility. Stanovíme povinnost hledat řešení pro cyklodopravu při každé nové revitalizaci ulic. Síť cyklopruhů a cyklostezek v Brně musíme dostat na evropskou úroveň.


Brno autem – ale ne na úkor ostatních

Brno potřebuje velký městský okruh co nejdřív. Není možné, aby se v samotném centru tvořily několikrát za den zácpy na čtyřproudovém Kolišti. Naopak budeme usilovat o maximální zklidnění automobilové dopravy na okruhu Koliště-Husova a v samotném srdci Brna.

Budeme prosazovat urbanisticky a ekologicky nejvhodnější variantu skutečného silničního obchvatu Brna. Významná část dopravy by pak nemusela do Brna vůbec směřovat.

 

Podporujeme rozšiřování odstavných parkovišť na konečných MHD (P+R) – v kombinaci s levnou šalinkartou.

Za nádraží v centru

Vlakové nádraží se musí zachovat a modernizovat v centru, protože unikátní spojení s MHD nám závidí nejen Praha, ale celá Evropa. Tohle si nesmíme nechat vzít. Uděláme vše pro to, aby se hlavní  nádraží neodsouvalo. Jeho modernizace v centru je tím nejlepším, co může Brno potkat!