Skip to main content

Zdravé životní prostředí

Změna klimatu nás nerozhází

Zavedeme adaptační opatření proti klimatickým změnám (více zeleně, stromů, zelené střechy, dotace na dešťovku). Nové stavby musí být vysoce energeticky úsporné a soběstačné


Brno sobě

Podpoříme lokální výrobu a spotřebu dotačními tituly. Podpoříme také lokální ekologické zemědělství a lesní hospodaření.

Hospodaření s vodou

Dlouhodobě musíme dbát o zajištění dodávek kvalitní pitné vody. Udržíme vysokou úroveň nakládání s odpadní vodou a jejího čištění. Ale největším problémem současnosti je plýtvání dešťovou vodou.

 

Kromě zachování a rozšíření dotačních programů na dešťovku podpoříme oddělení dešťové vody od splaškové kanalizace. Brno potřebuje zadržovat co nejvíc dešťové vody. V době globálního oteplování je nesmyslem plýtvat úložnými kapacitami. Proto všechny nepotřebné vodojemy (např. na Žlutém kopci) musí být využity na ukládání dešťové vody, kterou budeme moci používat na zalévání zeleně, na kropení silnic v horkých dnech apod.


Brno u vody

Budeme pečovat o vodní plochy, zejména vhodné ke koupání a k rekreaci

Kdo šetří (energiemi), má za tři!

Vzhledem k nejistým dodávkám plynu a stále se zdražujícím energiím musíme hledat, kde může Brno snížit svou spotřebu, abychom zajistili dostatek zdrojů pro nejdůležitější instituce a ohrožené skupiny obyvatel (školky, školy, domovy důchodců, zdravotní a sociální zařízení, senioři, nízkopříjmové domácnosti, hendikepovaní lidé…).

Chceme podporovat budování městských fotovoltaických zdrojů a komunitní energetiku.