Skip to main content

Pomoc v drahotě

Abychom měli co jíst

Jídlo je nejzákladnější lidskou potřebou. Zároveň právě u jídla můžeme pomoct téměř okamžitě, ještě do konce tohoto roku. Proto bychom dotovali v případě zvýšené potřeby obědy zdarma pro děti v předškolních zařízeních a na ZŠ.

Spustíme projekt na rozšíření sítě prodejen, které by dobrovolně přispívaly potraviny s prošlou minimální lhůtou trvanlivosti Potravinové bance pro Brno a JMK. Tato banka, která má s potravinovou pomocí dlouholeté zkušenosti, tak bude moci zajistit jídlo většímu množství nejpotřebnějších rodin a domácností.

Reálnou pomoc teď, řeči později

Jedním z plošných a výrazných prosociálních opatření je levná MHD. Proto navrhujeme už od příštího roku zlevnění roční šalinkarty do zóny 100+101 pro dospělého na 2000,- Kč, a to pro kohokoli bez omezení bydlištěm. Zlevněná roční šalinkarta pro děti od 10 do 18 let, pro studenty do 26 let, pro důchodce do 65 let a pro osoby s 3. nebo 2. stupněm invalidity by stála pouhých 1000,- Kč na rok. Ostatní dlouhodobější jízdenky by zlevnily v podobném poměru, jako roční šalinkarty. Dlouhodobě budeme usilovat o bezplatnou MHD v Brně.

V rámci městských bytů pomůžeme tak, že navážeme ceny “městského” nájemního bydlení na mediánový příjem, s přihlédnutím ke konkrétním poměrům nájemníka. Nízkopříjmové domácnosti tak budou platit menší nájem, nebo jim bude dočasně zcela prominut, aby lidé neskončili na ulici.

Další opatření na zlevnění bydlení v Brně najdete v oddílu Dostupné bydlení.

Domácnostem v nouzi a nízkopříjmovým domácnostem chceme také ulevit na výdajích za služby poskytované městem (zastropování ceny za dodávky tepla a elektrické energie z městských zdrojů, snížení poplatků za parkování v modrých zónách, za odpad, za daň z nemovitosti apod.)

Boj s drahotou v dlouhodobém horizontu

V dlouhodobém výhledu chceme podporovat budování městských fotovoltaických zdrojů a komunitní energetiku. Čím víc bude Brno energeticky soběstačné, tím víc si bude samo určovat také ceny za energie.

Výrazně navýšíme bytový fond s levným městským bydlením, aby nájmy v Brně i ceny bytů klesly na přijatelnou úroveň.

Namísto vyhazování miliard za nesmyslné megalomanské projekty (např. bourání v centru a vybudování nové městské třídy souběžné s Kolištěm, přesun nádraží a sním vybudování tzv. Severojižního kolejového diametru…), na kterých vydělá jenom úzká skupina lidí a politiků, chceme soustředit zdroje Brna do podpory kvalitního každodenního života Brňanek, Brňanů i návštěvníků Brna – od dostupného bydlení přes komfortní dopravu po vzdělávací, sociální a zdravotnické služby.