Skip to main content

Náš program pro fungující Brno

Připravili jsme program pro naše město, který z Brna udělá příjemné, inkluzivní a zdravé místo k životu. Město musí sloužit všem, nikoliv jen vybraným. Máme šest programových priorit, se kterými se po rozkliknutí můžete podrobněji seznámit.

Pomoc v drahotě

Dostupné bydlení

Spolehlivá doprava

Zdravé životní prostředí

Bezbariérové Brno

Přátelské město

© Brno Brňankám a Brňanům – B3!, 2022