Skip to main content

Včerejší rozdávání letáčků na Svoboďáku jsme spojili s pietním happeningem za pokácené stromy nejen u Svratky (tam pokáceli necelou tisícovku), ale v celém Brně, protože k malování křížků se přidali i kolemjdoucí.